Οι εκδόσεις Smart Press έχουν πολυετή παρουσία στους χώρους που σχετίζονται με την τεχνολογία, αν και σύντομα επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Η εταιρεία έχει συνδέσει τη δυναμική της εκδοτική προσπάθεια με την εκπλήρωση του οράματός της για τη γνωριμία, την εξοικείωση και την εκπαίδευση του ελληνικού αναγνωστικού κοινού με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας.

Παράλληλα, στόχος της Smart Press είναι να συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού τοπίου και στην προβολή της καινοτομίας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα έντυπα που εκδίδονται να αποτελούν «εργαλείο» στα χέρια των opinion leaders της αγοράς.

Μέσα από τις εκδοτικές δραστηριότητες με τα περιοδικά «Κινητή Τηλεφωνία & Τηλεπικοινωνίες», «Digital Life», «Digital Life – Public Issue”, “Info Com”, “InfoCom Yearbook”, “Mobile Life”, “iPlanet”, “Smartphone Guide”,  από τη διαδικτυακή της παρουσία με τα www.myphone.gr  www.digitallife.gr  www.gameslife.gr, www.weeklytelecom.gr, www.infocom.gr, www.digitallife.al, www.digitalworld.rs  www.digitallife.com.cy, www.thatslife.gr , www.xtreme360.gr, www.telecomtimes.gr, www.socialmedialife.gr   και φυσικά τις συνεδριακές εκδηλώσεις όπως τα ετήσια συνέδρια InfoCom World, InfoCom Green ICT, InfoCom Apps, InfoCom Security, E-business World, Social Media World,  InfoCom.CY και InfoCom Albania, η Smart Press δικαίως θεωρείται από το σύνολο των παραγόντων της αγοράς, τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων, αλλά και την επιστημονική κοινότητα της χώρας, ως ένας από τους πλέον έγκυρους και καταξιωμένους φορείς ενημέρωσης της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης.

Δραστηριότητες:

Περιοδικά:

  • Κινητή Τηλεφωνία & Τηλεπικοινωνίες
  • Info Com
  • Digital Life
  • Mobile Life
  • Digital Life – Public Issue
  • InfoCom Yearbook
  • Smartphones Guide
  • iPlanet

 

Ιστοσελίδες:

 

Συνέδρια: