ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00-10.15 | Event Welcome / Χαιρετισμοί

10.15-10.30 | Guided Meditation and Mindfulness

10.30-12.00 | ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Get the Paradigm – The stories behind the success

Success Case Studies που Συνδέουν, Ενδυναμώνουν και Αναδεικνύουν τις Γυναίκες:

 • Οι ηγέτιδες και η ιστορία της επιτυχίας τους στο διάστημα της πανδημίας,
 • Women In Technology Networking -Πώς δικτυώνονται και υποστηρίζονται οι Γυναίκες στο Business και τι εργαλεία χρησιμοποιούν;
 • How Do We Create A Digital Workplace -Πώς οι νέες προκλήσεις δημιουργούν προϋποθέσεις και πρόσφορο έδαφος για την ανάδειξη των ταλέντων των Γυναικών και του ηγετικού τους προφίλ;
 • Challenging The Barriers To Women’s Progression – Υπερπηδώντας τα εμπόδια στην εξέλιξη των Γυναικών.

Round Table:

Digital Leadership Skills: Οι ιδιότητες, οι ποιότητες και οι ιστορίες επιτυχίας των Ηγέτιδων στο Business.

12.00-13.30 | ΕΝΟΤΗΤΑ 2: The Companies that showing us the way

The HR Policies will “talk”:

 • Οι εταιρείες και τα τμήματα HR που έχουν εισάγει πολιτικές ενδυνάμωσης και ένταξης των γυναικών στους τομείς των ΤΠΕ,
 • The Sociology in Practice: το χάσμα των Φύλων και οι προκλήσεις της κάλυψής του,
 • H συμπεριληπτική προοπτική στην αγορά εργασίας και η συμβολή του Digital Transformation,
 • Πολιτικές ενδυνάμωσης και εργασιακές προοπτικές – το στοίχημα της ποσόστωσης του 50-50%.

Round Table – New Technologies:

Πώς προωθούμε την ισότητα στον κλάδο της Πληροφορικής, των Νέων Τεχνολογιών και σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους κλάδους της Αγοράς.

13.30-15.00 | ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Welcome to the Future

Παρουσίαση Doable Μελλοντικών Ενεργειών:

 • Η προσέλκυση περισσοτέρων γυναικών στον ψηφιακό τομέα,
 • Το γυναικείο ταλέντο στις ψηφιακές θέσεις εργασίας
 • Προώθηση νέων ευκαιριών για νέες γυναίκες,
 • Η εκπαίδευση και τα προγράμματα επιμόρφωσης.

Round Table – The ESG Context:

 • Είναι το μέλλον οι ESG Complied επιχειρήσεις και πώς θα επηρεαστούν στο μελλοντικά οι εταιρικές ισορροπίες;
 • Ο επαγγελματικός (επανα)-προσανατολισμός, η διαρκής εκπαίδευση και τα προγράμματα των επιχειρήσεων για εισδοχή νέων Γυναικών στον κλάδο του STEM,
 • Upskilling Initiatives for A Digital Ready Workforce.

15.00-17.00 | ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Knowledge “Shots” & Workshops

Technical Parallel Workshops:

 • Essential Skills for a Successful Cloud Computing Career
 • How Digital Transformation Is Driving Our Customer Experience
 • Interactive Session: Top Mental Tools for Boosting Your Performance

Empowering Parallel Workshops:

 • Ask Me Anything!
 • The Future of Work: Are You a Globally Competitive Employer?
 • Design, Find & Obtain Your Dream Job
 • 7 Steps to Boost Your Executive Presence Online

17.00-17.30 | Closing Remarks

Important dates

Registrations for the 15th Panhellenic Congress of Nuclear medicine are open.
The starting date of the 15th Panhellenic Congress of Nuclear Medicine is 27th May 2021.
The closing date is 30th May 2021.