Η Vodafone είναι κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και την Αφρική. Σκοπός μας είναι να «συνδεθούμε για ένα καλύτερο μέλλον», – να συνδέουμε όλους σε ένα καλύτερο μέλλον καθιστώντας δυνατή μια βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Η τεχνογνωσία και η κλίμακά μας μάς δίνουν μια μοναδική ευκαιρία να επιφέρουμε θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Τα δίκτυά μας διατηρούν την οικογένεια, τους φίλους, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις συνδεδεμένες και – όπως έχει καταδείξει σαφώς η πανδημία της COVID-19 – διαδραματίζουμε ζωτικό ρόλο στη διατήρηση των οικονομιών σε λειτουργία και σε κρίσιμους τομείς, όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη.

Contact info

Important dates

Registrations for the 15th Panhellenic Congress of Nuclear medicine are open.
The starting date of the 15th Panhellenic Congress of Nuclear Medicine is 27th May 2021.
The closing date is 30th May 2021.